Safir FUE Saç Ekimi

Dünya üzerinde son yıllarda gelişen teknolojik ilerlemeler artık hayatımızın her alanında kendisini göstermektedir. Bunlardan bir tanesi de saç ekimini kolaylaştırmasında en önemli metotlardan olan FUE saç ekimi tekniğidir ( Foliküler Ünite Ekstraksiyonu ). Bu teknik dört aşamadan oluşmaktadır. Saçların kesilmesi, saç köklerinin toplanması, kanalların açılması ve açılan kanallara greft adı verilen köklerin ekilmesi aşamalarından oluşur.
FUE tekniğinin  aşamalarından biri olan kanal açmak doku deformasyonunun en aza indirgenmesine ve maksimum sıklıkla kanal açılabilmesine olanak sağlayan bir yöntem olan safir uçlu özel kalemler geliştirilmiştir. İşte Safir FUE olarak adlandırılan bu ekim modeli gerçek safirden üretilen uçlara sahip kalemlerin kullanıldığı bir FUE operasyonudur.

Saç ekimi esnasında kanal açılırken slit denilen kesici bir alet kullanılır. Ancak bu çelik slitlerle yapılan ekimde doku tahribatı yüksek olduğu için iyileşme süreleri daha uzun olmaktadır. Safir uçlu kalemler ile mikro düzeyde sık kanal açılabilmesi nedeniyle sık ve doğal bir ekimin yapılabilmesi mümkün olur. Kanallar mikro düzeyde açıldığı için diğer saç ekimi teknikleriyle kıyaslandığında çok daha hızlı bir iyileşme süreci söz konusudur. Ekim sonrası kabuklanma minimal düzeyde olur ve bu da hasta konforunu arttırıcı bir sonuçtur.

Yapılan Safir Fue saç ekimi yaklaşık 6 – 8 saat aralığında alınan greft sayısına göre değişim göstermektedir.

Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekiminin Metal Slite Göre Avantajları:

Safir uç ile yapılan FUE ile metal slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da daha ileri evrelerde saç dökülmesi olan hastalara uygulanmasını olanaklı kılar.

Greftlerin daha sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğu ile birlikte daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlar.

Saç Ekiminde FUE ve DHI Yöntemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

FUE ile DHI arasında uygulanan işlem olarak farklılıklar bulunmaktadır. Bunun dışında farkları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

1. FUE tekniği ve DHI yöntemi arasındaki en temel fark uygulama şekillerinin farklılığıdır.

2. FUE tekniğinde tek seansta 3000-7000 greft, DHI tekniğinde tek seansta 4000 greft ekimi yapılabilir.

3. DHI tekniğinde saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra 1-2 dakika içinde ekildikleri için vücut dışında beklemeleri söz konusu değildir. Bu da saç köklerinin zarar görme ihtimalini en aza indirmektedir.

4. DHI tekniğinde iyileşme daha hızlı ve iyileşme süresi FUE tekniğine göre daha kısadır ve kanama yok denecek kadar azdır.

5. FUE tekniği daha geniş bir alana ekim yapabilmek, DHI ise daha sık ekim yapabilmek için ideal yöntemlerdir.

6. DHI tekniğinde 1 santimetrekare alana 100 folikül ekimi yapılabilirken, FUE tekniğinde 60 kök ekilebilir.

7. DHI tekniğinde saçların tamamen dökülmediği bölgelerde saç arasına daha kolay ekim yapılabilmesi söz konusuyken, FUE’de bu şekilde işlem yapılamaz.

8. FUE tekniğinde saç tıraşı zorunluluğu varken, DHI tekniğinde sadece donör bölgede saçların uygun modelde kısaltılması yeterlidir.

9. DHI yönteminde kullanılan ekipmanların daha pahalı olması ve ekibin daha kalabalık olmasından dolayı maliyet biraz daha yüksekken, FUE daha uygun maliyetle yapılabilir.

10. FUE tekniği 6-8 saat arası sürerken, DHI yöntemi biraz daha uzun süre gerektirir.

Tetkik Gönderim Formu